třinácti závad, za které přijdete o malý techničák

     

Vyhláška je součástí silničního zákona, který platí od února. Čekalo se však na ministerstvo dopravy. Jeho role byla přesně vyjmenovat závady, na základě kterých policie může technický průkaz zabavit. Právě v těchto dnech se dopravní policisté na úplný rozsah závad školí.

 

Podle ředitele dopravní policie Tomáše Lercha se nyní bude jeho podřízeným hlídkám lépe dařit dostávat pryč ze silnic nebezpečné vraky, kterých na tuzemských komunikacích jezdí odhadem tisíce. Jsou to zejména amatérsky opravená bouraná auta, anebo naopak díla profesionálních podvodníků, kteří dokáží z karoserií a součástek několika havarovaných vozidel svařit jedno. Druhým důvodem je omlazení vozového parku Čechů. Podle statistik převyšuje průměrné stáří aut v Česku čtrnáct let. „Reagujeme na to, že se na silnicích pohybují vozidla v tak špatném technickém stavu, ať už kvůli údržbě nebo neodborné opravě, že jsou životu nebezpečná jak pro samotné řidiče, tak pro ostatní účastníky silničního provozu,“ přidává se i ministr dopravy Dan Ťok.

 

Vzniklé obavy, že s posílením pravomocí policie hrozí šikana řidičů, mírní dopravní experti. „Pravidla jsou rozumně stanovená. Uváděné závady ohrožují životy a opatření by mělo vyloučit z provozu skutečně nebezpečné vraky,“ řekl Robert Vacek z Autoklubu ČR.

 

Navrácení malého technického průkazu bude znamenat obsolvování STK, která osvedčí opravení vozu a jeho způsobilost pro provoz na silnici.

 

13 závad, kvůli kterým můžete přijít o malý techničák:

 

1. Absence nebo odstranění podstatné části výfukového systému.

 

2. Poškození brzdového systému vylučující jeho použití, zejména vyřazení jeho části z provozu, destrukce brzdových kotoučů a obložení.

 

3. Absence čelního skla nebo jeho poškození na více než 50 % plochy.

 

4. Zjevné nadměrné úniky provozních kapalin.

 

5. Koroze nebo praskliny nosných částí zjevně narušující pevnost rámu nebo karoserie.

 

6. Opotřebení nebo poškození pneumatik odhalující nosné vrstvy.

 

7. Zjevné deformace nebo praskliny kol.

 

8. Deformace rámu nebo karoserie dosahující sloupku A, u motocyklů značné deformace základních prvků rámu.

 

9. Deformace nápravy včetně jejího uložení mající vliv na její pevnost.

 

10. Zjevná deformace uložení motoru, například utržené úchyty, posunutí motoru.

 

11. Deformace karoserie zasahující do vnitřního prostoru osádky vozidla.

 

12. Deformace hlavních částí systému řízení, které zjevně ovlivňují bezpečné ovládání vozidla, například převodky, posilovače, spojovací tyče, hřídele volantu.

 

13. Zjevný únik výfukových nebo jiných jedovatých plynů do prostoru řidiče nebo prostoru pro přepravu cestujících u vozidla kategorie M2 a M3.